CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 04/11/2020

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


a) Mục đích và phạm vi thu thập 

Ứng dụng của công ty chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên ứng dụng cho một bên thứ ba nào khác.


Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng


Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng thu thập bao gồm:


Họ và tên:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Email:


b) Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:


- Hỗ trợ khách hàng


- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ


- Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

- Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn. 


c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Đối với thông tin cá nhân, Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về anhhuydatcangnewbus@gmail.com   


d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

- Nhân viên của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng

- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng 

Địa chỉ: Số 15/39 Lán Bè-Phường Lam Sơn-Quận Lê Chân-Hải Phòng

Điện thoại: 0912298829

Email: anhhuydatcangnewbus@gmail.com    


e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: anhhuydatcangnewbus@gmail.com  hoặc số điện thoại liên hệ  gọi về 0912298829

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:


- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng


- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại


- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy Đất Cảng, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 19001876 hoặc email: anhhuydatcangnewbus@gmail.com 

Tổng đài hỗ trợ

19001876