GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Ngày đăng: 04/11/2020

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI


Anh Huy Đất Cảng luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website anhhuydatcang.vn. Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website anhhuydatcang.vn. Khi người tiêu dùng mua dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người cung cấp hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty sẽ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh, giải quyết các vấn đề liên quan, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Anh Huy Đất Cảng. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tùy theo mức độ mà Anh Huy Đất Cảng sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại:

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Thương Mại Anh Huy 

Địa Chỉ : 87 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Email: anhhuydatcangbus@gmail.com

Hotline: 19001876 / 0912.629.622

 Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  • Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  • Bước 2: Khi xảy ra trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày làm việc.
  • Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.
  • Bước 4: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty thì chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.


Tổng đài hỗ trợ

19001876